USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
RESMİ İLAN

Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğretim Üyesi alım ilanı
02-09-2022 14:17
02-09-2022 14:25
KAHRAMANMARAŞ
Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre  Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları yukarıda belirtilen Uygulama Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek ilanda belirtilen bilimsel nitelik şartları dışında başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına ksu.edu.tr/Default.aspx?Sld=8132 web adresinden (Üniversitemiz Genel Sekreterlik web sayfasından yönergeler başlığı altından) erişim sağlanabilir.

Başvuran adaylarda Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL), YDS sınavından, Doçentler için en az 60 (altmış) Dr. Öğretim Üyeleri için en az 55 (elli beş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır. Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde ayrıca ilgili dilde YÖKDİL sınavından veya YDS’den en az Doçentler için 80 (seksen) Dr. Öğretim Üyeleri için 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca yapılacak olan deneme dersinde başarılı olması şartı aranır. Deneme dersinde başarılı olmayan adayın ataması yapılmaz. Ayrıca, Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders vermiş olan adaylarda deneme dersi verme şartı aranmaz.

Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular ise ilgili akademik birimlere şahsen yapılacaktır. Başvuruda bulunan öğretim üyesi adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Doçentler Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edemezler. Başvurular şahsen olup, Posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine ve başvuru formu ekinde Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlanımız Üniversitemiz (www.ksu.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Başvurularda esas alınacak tablolara personel.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7582 web adresinden erişim sağlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız...

#ilangovtrBasın No :