RESMİ İLAN

T.C. KİLİS AİLE MAHKEMESİNDEN

T.C. KİLİS AİLE MAHKEMESİNDEN

T.C. KİLİS AİLE MAHKEMESİNDEN
15-05-2024 00:05
14-05-2024 22:45
Google News
İLAN
T.C. KİLİS AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/33 Esas
DAVALI : MENEKŞE KORKMAZ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında; Davalının tebligata yarar açık adresi tüm aramalara rağmen temin edilemediğinden, Ön incelemeTensip Tutanağı davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Ön inceleme tensip tutanağının davalıya tebliğ edilemediğinden ve bütün araştırmalara rağmen davalının adresi tespit edilemediğinden iş bu ön inceleme tensip tutanağının Davalı MENEKŞE KORKMAZ'a T.K. 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup, bu hususta ön inceleme tensip zaptının ve dosyanın duruşmasının bırakıldığı 28/06/2024 günü saat: 09:20'ye bırakıldığı hususunun da tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtrBasın No : ILN02031317