USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

ASGARİ ÜCRET BEKLENENİ SAĞLAYAMAMIŞTIR

04-02-2023

ASGARİ ÜCRET BEKLENENİ SAĞLAYAMAMIŞTIR

Geri kalmış bölgelerde kayırt dışılığını arttıracaktır………….

Genel asgari ücret uygulaması, bir sosyal politika aracı olarak kendinden

bekleneni sağlayamamıştır. Tam tersine az gelişmiş yörelerimiz açısından haksız

rekabet yaratan bir faktör olmuştur. Çünkü bölgeler arası gelir dağılımındaki

dengesizlik nedeniyle genel asgari ücret, az gelişmiş bölgelerimiz için yüksektir.

Ülkemizde aynı asgari ücretin hem gelişmiş hem de geri kalmış bölgelerimizde uygulanıyor olması, kişi başına gelirin yüzdesi olarak asgari ücrette önemli farklılıklara yol açmaktadır. Ancak burada kayıt dışılığı arttıracağı için SGK zarar etmesi ve hatta emekliye ayrılanların maaş ödemelerinde zaafa uğrama riski ile karşı karşıya kalabilir.

Türkiye’de asgari ücretle çalışanların oranı……………….

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan 2022 Temmuz ayı istatistiklerine göre, ülkemizde 15 milyon 987 bin 428 kişi işçi statüsünde çalışmaktadır. Çalışma yaşamında yer alan işçilerimizin yüzde 62,54'ü yani 10 milyon civarında işçi asgari ücretle çalışmaktadır. Asgari ücret yalnızca asgari ücretliler değil, üst grup işçileri de yakından ilgilendirmektedir.

AB Çalışanları asgari ücretli oranları………..

Asgari ücretle çalışan işçilerin oranı Yunanistan'da yüzde 4, Almanya'da yüzde 5, Fransa'da yüzde 8, Polonya'da yüzde 17 ve bize en yakın orana sahip Romanya'da yüzde 21 iken, ülkemizde yüzde 62,54'tür. Ülkemizde ekonomik dengeler çalışanlar aleyhine bozulmaktadır. Son 2 yılda işçilerimizin milli gelirden aldıkları payda yüzde 4,4, işçi ücretlerinde yüzde 14 düşme oldu. Çalışanların Milli Gelirdeki bu kayıpları başka gruplara transfer edilmiştir.

Asgari ücret geçmişe doğru belirlenmektedir…………..

Ülkemizde asgari ücret geçmişe yönelik olarak belirlenmektedir. Türk-İş genel başkanının söylediği gibi, önce asgari ücret artacak propagandası yapılmakta, tüketim ürünlerinin fiyatı yükselmekte, sonra da yeni asgari ücret ilan edilmektedir. Bu tamamen işçinin aleyhine çalışan piyasa mekanizmasıdır. 4 kişilik bir işçi ailesinde, asgari ücret açlık sınırı civarındadır. Bu görüşle belirlenen asgari ücretle bir işçi ailesinin refahı yakalaması mümkün değildir. Asgari ücret belirlenirken işçinin ailesinin dikkate alınmaması büyük bir haksızlıktır.

Bu asgari ücretle yoksulluk azaltılamaz…………..

Emekçi sınıfının en az beklentiye sahip olduğu, en ucuz besinleri tükettiği bir ülkede halk, her türlü talihsizliklere ve sefalete açık yaşamaktadır. Keza bu insanlar dibe vurmuş olduklarından, daha da aşağıya çekilecekleri bir düzey kalmamıştır. Hükümetin son yıllarda oynadığı ekonomik politikalar yüzünden, ücretliler önemli gelir kaybına uğradılar. Oluşturulacak yeni asgari ücretle, yoksulluğun azaltılması hedeflenmelidir. Son yıllarda görülen enflasyonun, ücretlilerin gelirlerinde neden olduğu kayıpları telafi için, asgari ücret belirlenmesi önemlidir. Ayrıca asgari ücret 2020 yılından itibaren ortalama ücret olmaya hızla yönelmiştir.

2023 Yılı kime ne vaat ediyor…………………………?

2023 yılı zenginlere zenginliklerini katlama, orta gelirliye hayat mücadelesi, dar gelirliye sınırda yaşama vaat ediyor. Ücretli; maaşı arttı sanacak; Ücretlilerin maaşları artacak ancak iki yakalarını bir araya getiremeyecekler. Seçim sürecinde hiç kimse hasar tespiti yapmayacak. Eline geçen para ve üzeri ile borçlanarak geleceğini ipotek altına almaya devam edecek. Yüksek kazanç için borsaya koşanların sayısı seçime kadar artmaya devam edecek.

Sevgilerimle

Ekonomist & Yazar

 Turan Kaya