USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

GAZİANTEP VAKIFLAR BÖLGE       MÜDÜRLÜĞÜNE AÇIK MEKTUP (1)

11-05-2022

GAZİANTEP VAKIFLAR BÖLGE       MÜDÜRLÜĞÜNE AÇIK MEKTUP (1)

           Kilis, 24 Ağustos 1516 yılında Memlûk Devleti ile Osmanlı Hükümdarı Yavuz Sultan Selim arasında cereyan eden  Mercidabık Savaşı'ndan sonra bir Osmanlı şehri haline gelmiştir. Bu tarihten kısa bir süre sonra şehirde çok sayıda cami,mescit han,hamam,tekke ,bedesten,çarşı,pazar meydanı,imaret,çeşme ve medrese inşa edilmiştir.

          Vakıflar Bölge Müdürlüğü son 10-15 yıl içerisinde Vakıf eserlerinin hemen hemen hepsini restore ettirerek  çok önemli hizmetler ifa etmiştir.Ancak bir turizm kenti olma yolunda ilerleyen Kilis'te, Vakıf eserleri ile ilgili gördüğümüz bazı  eksiklikler ile   yapılması gereken birtakım düzenlemeler olduğu düşüncesindeyiz.

          1-Vakıf eserlerinin önüne konulan tanıtım tabelaları kısa sürede deforme olmaktadır. Bu tabelalar basit bir yapıştırma sistemi ile yapıldığından  bilinçsiz kimseler tarafından kısa sürede okunamaz hale getirilmekte ve işlevsiz bir şekilde çirkin bir görüntü arz etmektedir.Tanıtım tabelalarının daha kaliteli,kısa sürede deforme olmayacak şekilde yeniden tanzim edilmesini bekliyoruz.

          2- Bazı tabelalarda ise bilgi hataları göze çarpmaktadır..Mesela,tarihi Paşa hamamı'nın, Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırıldığı yazılmıştır.Oysaki Paşa hamamı;giriş kapısı üzerinde yer alan iki parçalı kitabesine göre 1567 yılında Emir Kasım oğlu Canbolat Paşa tarafından yaptırılmıştır.

          Çekmeceli Camii'nin bilgi tabelasının İngilizce bölümünde caminin banisi Hacı Mustafa Efendi'den bahsederken "Mustela" "Mustata" şeklinde yanlış yazılmış,malesef bu yanlışlar gözden kaçmıştır.

          Tarihi Mehmet Paşa Camii'nin bilgi tabelasının arapça bölümünde Mehmet kelimesi "Miymet" şeklinde yanlış yazılmıştır.

          Şeyh Şahabeddin ve Şeyh Bahaeddin isimli 2 sahabinin medfun bulunduğu türbenin yanında Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait bilgi tabelası bulunmasına rağmen türbenin üst kısmında yazım hataları ile dolu taş kitabeye, tarihi zannedilerek dokunulmamıştır. Bu kitabenin  kaldırılması yerinde olacaktır.

          Peygamberimizin vahiy katiblerinden olan ve Suriye'nin fethini gerçekleştiren ünlü komutan Şurahbil b.Hasene Hazretlerinin makam ve zaviyesinin bulunduğu yere konulan tabelanın  başlık kısmında   "Hasene" yerine  "Hasane" yazılmak suretiyle sehven bir hata yapılmıştır..Vakıflar Bôlge Müdürlüğünün astığı tabeladaki tarihi bilgiler doğru olmasına rağmen daha önce bilinçsizce caminin batı duvarına asılmış olan ve herhangi bir tarihi değeri bulunmayan kitabenin ise bilgi ve yazım yönünden hatalı olduğu görülmekte olup kaldırılması icap etmektedir.

          Çalık Camii tanıtım tabelasının ilk satırında yer alan Mevlevi kelimesi dikkatsizlik ve özensizlik sonucu Mesleği şeklinde yazılmıştır.

          1553 tarihinde inşa edilen Tekye Camii'nin minaresinin sağında yer alan ve 1974 yılında vefat eden  Hacı Bekir Canbolat'a ait türbenin üzerindeki kitabe bütünüyle yazım hatalarıyla dolu olduğundan daha doğru ve estetik bir kitabe ile değiştirilmesi elzemdir.

DEVAM EDECEK

Cahit Faruk İSLAMOĞLU