USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

16-06-2022

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

Uyuşturucu maddenin kişisel kullanım amacı dışında satın alınması veya bulundurulması durumunda kişi hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan iddianame düzenlenerek ceza davası açılmaktadır. Ceza davasını açma yetkisi Cumhuriyet Savcılarına verildiği için kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet Savcısı tarafından yerine getirilmektedir. Bu hususta iddianame, Cumhuriyet Savcısı’nın yürütmüş olduğu soruşturma sürecinin sonunda şüpheli kişi hakkında ceza davası açmak üzere düzenlediği belge demektir. Bu süreçte ele geçirilen maddenin uyuşturucu veya uyarıcı madde olup olmadığı uzmanlık raporu ile belirlenmektedir. Suçun konusunun eroin, kokain, morfin, bonzai olması halinde de mahkeme tarafından verilen cezanın miktarı daha fazla olmaktadır.

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu ile uyuşturucu madde ticareti suçu aynı anlama gelmemektedir. Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ile uyuşturucu madde ticareti yapma arasındaki kıstas yakalanan uyuşturucu maddenin miktarıdır. Yani, kişinin kişisel ihtiyaç sınırını aşacak miktarda uyuşturucu maddeyi üzerinde ya da aracında  bulundurması, uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım amacı dışında (satış, nakil vs..) bulundurduğunun göstergesi olmaktadır. Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliğine, cinsine göre değişiklik göstermektedir. Bu hususta olay yerinde ya da yapılan ev aramasında  uyuşturucu maddenin çok sayıda ve küçük paketler halinde bulunması, her paket içerisine aynı miktarda uyuşturucu madde konulmuş olması, uyuşturucu maddenin ele geçirildiği yerde hassas terazi ve paketlemede kullanılan ambalaj malzemelerinin yakalanması uyuşturucunun kullanım dışında bir amaçla bulundurulduğu konusunda yani uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçunda delil teşkil etmektedir. Ayrıca,  suç işlediği iddia edilen kişiden uyuşturucu madde satın aldığını söyleyen tanık veya başkaca sanık beyanının olması da aleyhe durum teşkil etmektedir.

                 Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce suç ortaklarını, suça yardım edenleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri savcılığa veya mahkemeye bildirerek suçun ortaya çıkmasına yardımcı olursa veya suçun işlendiği resmi makamlar tarafından haber alındıktan sonra aynı şekilde bu süreçte olan diğer kişilerin yakalanması yönünde  yardımcı olursa etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalanması muhtemeldir.  Söz konusu bu uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına bakmakla görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir. Bu süreçte mahkeme kararıyla kişinin telefonları da dinlenebilmektedir. Teknik takip denilen iletişimin dinlenmesi ile kişinin suç sürecinde kimlerle iletişim kurmuş olduğu ortaya çıkmış olmaktadır. Teknik takip dışında  şüpheli kişiye yapılan fiziki takip neticesinde de  kimlerle iletişim kurduğu, ne yaptığı izlenerek  diğer suç ortakları hakkında bilgi edinilebilmektedir. Tüm bu deliller doğrultusunda suç işlediği iddia edilen kişinin de mahkeme önünde yeniden beyanının alınmasıyla ayrıca olayla ilgili tanıklar varsa dinlenmesiyle kişi hakkında hüküm kurulmaktadır.

Av. Gülsen TUTOĞLU