Yöneticide Olması Gereken Vasıflar

05-06-2024
Yöneticiler mümtaz insanlardan seçilmelidir.
* Kötü ahlak ile anılmaktan (uzak olmalıdırlar).
* Zulüm ile gönül yıkmaktan kaçınmalıdırlar.
* Öfkelendikleri zaman kendilerine hâkim ve sabırlı olup, hadlerini aşmamalıdırlar.
* Dünyaya mağrur olmayıp, mal ve makam ile övünmemelidirler.
* Zahmet ve meşakkate sabır ve tahammül ederek, hizmetini kendi akıl ve hünerinden bilmeyip, herhalde muvaffakiyeti Allah-ü Teâlâ’dan beklemelidirler.  
* İşleri acele yapmamalıdırlar. Zira tahammülsüzlükle ve işlerin akıbetini düşünmeden hareket eden kimse, işlerinde iyi netice elde edemez.
* Bütün işlerinde sabırlı ve kararlı olmalıdırlar.
* İyilik edenlere fırsat buldukça karşılığını vermeli, yaptığı iyiliği de başa kakmamalı ve düşmanlık edenlere af ile muamele etmelidirler.
* Para ve malını israf etmediği gibi, cimrilik derecesinde biriktirme hevesinde de olmayıp, başta sıhhat ve afiyet için sarf etmelidirler.
* Para toplama sevdasına düşmemelidirler. Zira böyle mal biriktirmek, dünyada sahibini huzursuz kılar, ahirette Cenabı Hakkın sualine karşı kişiyi mazeretsiz bırakır.
* Rüşvet ile makam vermemeli, halkın mallarını yağmalamaya izin vermemelidirler. Her makam hak ile batılı ayırt edebilen, Allah-ü Teâlâ’dan korkan kimselere verilmelidir.
* Makamlar adam kayırarak ve rüşvet ile zalime, bidat ve zulüm ehline, merhametsize ve akılsızlara verilmemelidir.
* Yönetecek olanlar çalmamalı, sömürmemeli, iltimasa tevessülden uzak durmalıdırlar.
* Yönetici olarak atanacaklar, adil davranacakları belli olanlardan seçilmeli, seçilenler insanlara eşit mesafede durmalı ve kayırmacılık illetinden uzak durmalıdırlar.
* Yönetici olarak tayin edilecek olanların ehliyetine, liyakatine bakılmalı, 
Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır!
Şöyle ki:
* Rüşvet almaktan ve vermekten… (Bu gün de ziyadesiyle geçerlidir.)
* Memuriyette (işe alımlarda) adam kayırmaktan…
* Bilim adamlarına önem vermemekten… (Bugün onlar hiç dinlenmiyor, adam yerine konmuyor.)
* Orduda (şimdi de tüm makamlarda) disiplinsizliğin olması…
* İsrafın yayılması, moda haline gelmesi… (Şimdi olduğu gibi.)
* Dış politikada başarısızlıkların ziyadeleşmesi…
İşte bütün bu olumsuzluklar ülkemizde bütünüyle mevcut bulunmaktadır. Bunlara rağmen daha ne kadar dayanılabilir, 
Ancak: Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır…
 Turan KAYA