RESMİ İLAN

KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
02-05-2024 00:05
01-05-2024 22:53
Google News
T.C.
KİLİS
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2023/1175-Ceza Dava Dosyası
İ L A N

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 28.03.2024 tarih ve 2023/1175 esas, 2024/399 karar sayılı gerekçeli kararı ile; 1-Amın ve Fatıma oğlu 01.06.1976 Aleppo d.lu sanık SAMER OTHMAN hakkında; 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan zaman aşımı nedeniyle DÜŞME kararı verildiği, suça konu kaçak eşyaların 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi delaletiyle TCK'nun 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE karar verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmensanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf başvuru dilekçesinin MAHALLİ GAZETEDE ve YEREL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

#ilangovtrBasın No : ILN02025217