RESMİ İLAN

T.C. KİLİS 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. KİLİS 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. KİLİS 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
14-09-2023 00:05
13-09-2023 21:43
Google News
T.C. KİLİS 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.76343113-2023/125-Ceza Dava Dosyası 05.09.2023
Konu : İlan Metni
İLAN VE DİVANHANE İLAN ASMA TUTANAĞI

Kilis Ağır Ceza Mahkemesince yukarıda esas numarası yazılı kamu davası dosyasında; Sanık Halit MUSTAFA Hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan açılan kamu davasında mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE karar verilmiş olup, gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1.maddesi gereğince gerekçeli kararın divanhane yoluyla ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMK'nun 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından mahkememize veya en yakın Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunarak itiraz edilmediği taktirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

#ilangovtrBasın No : ILN01890476