RESMİ İLAN

T.C. KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
13-09-2023 00:05
12-09-2023 22:07
Google News
T.C. KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : .51013331-2022/1103-Ceza Dava Dosyası
İ L A N

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 23.05.2023tarih ve 2022/1103 esas, 2025/541 karar sayılı gerekçeli kararı ile; Navvaf ve Mune kızı 01.01.1996 Halep d.lu sanık MANAR NAVVAF hakkında;Göçmen kaçakçılığı suçundan 5 yıl hapis ve 2500 gün karşılığı 50.000,00 TL adli para cezası ile mahkumiyetine karar verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmensanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin MAHALLİ GAZETEDE ve YEREL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

#ilangovtrBasın No : ILN01889719