RESMİ İLAN

T.C. KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
15-04-2024 00:05
14-04-2024 22:27
Google News
T.C.
KİLİS
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2015/883-Ceza Dava Dosyası
İ L A N

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 28.11.2023 tarih ve 2015/883 esas, 2023/1402 karar sayılı gerekçeli kararı ile; 1-Abdulhamıd ve Amına oğlu 1981 Aleppo d.lu sanık KHALIL JUMO( Kilis İl Göç İdaresi'nden gelen kimlik bilgilerine göre Abdulhamid ve Emine oğlu 01.01.1981 Halep d.lu sanık HALİL CUMO) hakkında;5607. Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan TCK 51/3 maddesi uyarınca 1 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ OLMAK ÜZERE 10 AY HAPİS CEZASI İLE 1 GÜN ADLİ PARA CEZASI KARŞILIĞINDA 20,00 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, suça konu sigaraların 5607 sayılı yasanın 13/1 maddesi delaletiyle TCK'nun 54/4 maddesi uyarıncaMÜSADERESİNE karar verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmensanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin MAHALLİ GAZETEDE ve YEREL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

#ilangovtrBasın No : ILN02016049