RESMİ İLAN

T.C. KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
16-04-2024 00:05
15-04-2024 23:17
Google News
T.C. KİLİS
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .51013331-2014/1001-Ceza Dava Dosyası
İ L A N


Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 27.03.2024tarih ve 2014/1001 esas, 2024/387 karar sayılı gerekçeli kararı ile;
1- Abdulkader ve Dondı oğlu 01.04.1978 Aleppo d.lu sanık ALI MOHAMAD
2- Ahmad ve Alıeh oğlu 01.10.1990 Aleppo d.lu sanık YAHYA SHAWAKH hakkında;
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan DÜŞME kararı verildiği, suça konu kaçak eşyaların 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi delaletiyle TCK'nun 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE karar verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf başvuru dilekçesinin MAHALLİ GAZETEDE ve YEREL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

#ilangovtrBasın No : ILN02016347