RESMİ İLAN

T.C. KİLİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. KİLİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. KİLİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
13-09-2023 00:05
12-09-2023 22:09
Google News

T.C. KİLİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO: 2022/1080 Esas
KARAR NO: 2023/728
Kilis 2. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası dosyasında; sanık Ahmet ve Fatma oğlu 01/01/1992 d.lu,Süleyman HALİL hakkında tehdit ve basityaralama suçları nedeniyle açılan kamu davasında, Mahkememizin 10/08/2023 tarih ve aynı esas ve karar sayılı ilamıile açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda sanık hakkında tehdit suçundan beraat, basit yaralama suçundan ise iki kez 2240 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına kararıverildiği, ancak verilen karar İsmail ve Fatma oğlu 01/02/1998 d.lu müşteki MUHAMMED NUR BERDAN'a yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin MAHALLİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK' nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle itiraz yoluna başvurabileceği, itiraz edilmesi halinde CMK'nın 252/2 maddesi uyarınca genel hükümlere göre duruşma açılacağı ve sanık tarafından itiraz edilmesi halinde CMK'nın 251/3 maddesine göre uygulanan 1/4 indirim oranın korunmayacağı ve genel hükümlere göre duruşma açılması halinde mahkemenin iş bu karar ile bağlı olmaksızın yeniden hüküm verebileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

#ilangovtrBasın No : ILN01889678