RESMİ İLAN

T.C. KİLİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. KİLİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. KİLİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
14-09-2023 00:05
13-09-2023 21:43
Google News
T.C.
KİLİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2022/390 Esas
KARAR NO: 2023/704
Kilis 2. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası dosyasında ; sanık Gassam ve Raca oğlu 01/01/2000 d.lu,Ömer MATAR hakkında basit yaralama nedeniyle açılan kamu davasında, Mahkememizin 04/08/2023 tarih ve 2022/390 esas 2023/704 karar sayılı ilamıile açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıkararıverildiği, ancak verilen karar yapılan tüm adres araştırmalarına rağmensanığa tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin MAHALLİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK' nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle itiraz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtrBasın No : ILN01890748