Tam Bağımsız Türkiye

26-10-2023
En ağır bedelleri ödedik yıllar yılı,
Kutlu gâye uğruna soldurduk nice GÜLü,
Ne yapsa da haçlının, değmedi kirli eli,
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz.
Tam bağımsız Türkiye, hedefimiz, derdimiz.
Vatanımı sulayan şehitlerin al kanı,
Al bayağım uğruna fedâdır Türkün canı,
İhânet gürûhları sarsa da her bir yanı,
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz.
Tam bağımsız Türkiye, hedefimiz, derdimiz.
En nâdide bir yerde gönlümün yuvasında,
Var oluşun mekânı, hürriyet dâvâsında,
”Vatan” mührü basıldı Malazgirt ovasında,
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz.
Tam bağımsız Türkiye, hedefimiz, derdimiz.
İmandandır bu sevgi, budur Peygamber sözü,
Her karış toprağında ceddimin ayak izi,
Hakk'a hizmet yolundan ayırma Rabbim bizi,
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz.
Tam bağımsız Türkiye, hedefimiz, derdimiz.
Sahnelenir her devir sinsi, kirli oyunlar,
Birliğime kasteden nâmert, şerli oyunlar,
Hücum eder dört koldan bin bir türlü oyunlar.
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz.
Tam bağımsız Türkiye, hedefimiz, derdimiz.
Tarihler buna şahit, bilir sayısız yerler,
Ecel oldu düşmana, asil yürekli erler.
Ebediyen nöbette şehit, gâzi neferler.
Kanımızla yoğruldu mübarektir yurdumuz.
Tam bağımsız Türkiye, hedefimiz, derdimiz.
Gazi Hüseyin KILBAŞ