"DOĞU ANADOLU'DA ERMENİ MEZALİMİ" BAŞLIKLI E-KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

EĞİTİM
07-06-2021 18:39   Güncelleme : 07-06-2021 18:40
Google News

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde “Doğu Anadolu’da Ermeni Mezalimi” başlıklı e-konferans gerçekleştirildi.

"DOĞU ANADOLU'DA ERMENİ MEZALİMİ" BAŞLIKLI E-KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"DOĞU ANADOLU'DA ERMENİ MEZALİMİ" BAŞLIKLI E-KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KİLİS (İHA)

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde “Doğu Anadolu’da Ermeni Mezalimi” başlıklı e-konferans gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen “Tarih Konuşmaları” adlı program münasebetiyle “Doğu Anadolu’da Ermeni Mezalimi” başlıklı e-konferans gerçekleştirildi. Konferansın yönlendiriciliğini 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Kuzgun üstlenirken, Timsal Karabekir Yıldıran da konuşmacı olarak katıldı. Yıldıran, konuşmasının başında, Milli Mücadelenin en önemli simalarından biri olan babası Kazım Karabekir’in biyografisini dinleyicilere sundu. Yıldıran, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında cereyan eden Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’nda, Paşa’nın aldığı görevler ve bulunduğu mevkiler hakkında da bilgi verdi.

Yıldıran, Daha sonra 19. asrın sonlarında kendi devletlerine karşı ayaklanan ve Osmanlı Devleti’nin doğu vilayetlerinde terörizm faaliyetlerinde bulunan Ermenilerin, bütün bunları emperyalist dış güçlerin tahriki ile yaptıklarını vurguladı. Yıldıran, akabinde Kazım Paşa’nın 15. Kolordu Komutanlığı payesi ile Kars, Erzurum ve Ardahan mevkilerinde Ermeni komiteciler ile ilişkisinden bahsetti. Kazım Paşa’nın aktardıkları özelinde Ermenilerin Doğu’da Müslümanlara karşı korkunç katliamlara giriştiğini, kadın, çocuk ve yaşlı demeksizin bölgedeki Müslümanlara karşı soykırım uyguladıklarını belirtti. Yıldıran, buna rağmen dünya kamuoyunda kabul gören ve son zamanlarda ABD Başkanı Joe Biden’ın da resmen tanıdığı Osmanlı Türklerinin 1915 Ermeni Tehciri’nde Ermenilere soykırım uyguladıkları iddiasını ve ithamını esefle kınadığını belirtti.

Yıldıran, İstiklal Harbi esnasında Kars, Ardahan ve Nahcivan’ın Ermenilerden alınarak bölgenin vatan topraklarına kazandırılmasında ve akabinde imzalanan Gümrü, Moskova ve Kars antlaşmaları ile Doğu Cephesi’nin zafer ile sonuçlanmasında yine Türkiye’nin doğu hududunun belirlenmesinde Kazım Karabekir Paşa’nın rolünün altını çizdi. Yıldıran, buna ilaveten kendisi küçük yaşta yetim kalan Kazım Karabekir’in bölgede kimsesiz ve yardıma muhtaç Ermeni çocuklarını himaye edip onlarla bizzat ilgilendiğinden ve iyi bir eğitim almaları adına okullar açtırdığından bahsetti.

Yıldıran, son olarak geçmişten ders ve ibret alan Türk gencinin Milli Mücadelenin kahraman kumandanları ve yöneticilerinden ilham alarak vatanına ve milletine hizmet etmek ve onu korumak namına her türlü görev ve sorumlulukla mükellef olduğunu ifade etti.